«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-XZItNOo5YUc/W9wNltipQyI/AAAAAAAACio/l7aXzwepgeY9oOtUIEmri8yUod-nviqKgCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2596%25D1%258F%2B1-%25D1%2588%25D1%2596%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180493859013410″ caption=”екскурсія 1-ші класи.jpg” type=”image” alt=”екскурсія 1-ші класи.jpg” image_size=”4128×3096″ ]

З 22.10 по 26.10 в гімназії проходив Тиждень  знань з основ безпеки життєдіяльності. Його метою було: поліпшення якості освітнього процесу  з питань особистої безпеки та захисту життя дітей; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей  умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час НС.

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/–hrnnJzg-Ek/W9wNlgBgo8I/AAAAAAAACio/mh-IXNl92yURZajjxbNBJGfuQaNHZ6jcACCoYBhgL/s144-o/%25D0%2592%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180490230375362″ caption=”Виставка стіннівок.jpg” type=”image” alt=”Виставка стіннівок.jpg” image_size=”4128×3096″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-jS0JMNUtoF4/W9wNluFWskI/AAAAAAAACio/ku-sCPjpk9oH8Joh84CJvx-YAX0QXebOwCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%2B6%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180494004597314″ caption=”виховна справа 6а.jpg” type=”image” alt=”виховна справа 6а.jpg” image_size=”1280×960″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-88646U5Y7pQ/W9wNlv29dUI/AAAAAAAACio/qyV84iAtiMA_9L34YoyUbipFP6UfAk8aACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25A2%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180494481093954″ caption=”” type=”image” alt=”Твори.jpg” image_size=”3096×4128″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-r5z_1b5IJYY/W9wNlgkHwTI/AAAAAAAACio/K_EjLxCletkNoCndBPOFyKuXLV18bHsuACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B02%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180490375545138″ caption=”виховна справа2а.jpg” type=”image” alt=”виховна справа2а.jpg” image_size=”1280×960″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-qvk4wi2eBjg/W9wNlgO71UI/AAAAAAAACio/STL7TTxE9EwYCge8LgqBV4mGA09REIA-QCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B07%25D0%25B1.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180490286683458″ caption=”виховна справа7б.jpg” type=”image” alt=”виховна справа7б.jpg” image_size=”4160×3120″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-zUob9sei-Qw/W9wNlkNjd7I/AAAAAAAACio/2FdBFXbJIRQWpw7uHgKcmSnz_VXyNLm6ACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B4%2B%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D1%2583%2B9-%25D1%2582%25D1%2596%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491354634162″ caption=”перегляд відеофільму 9-ті класи.JPG” type=”image” alt=”перегляд відеофільму 9-ті класи.JPG” image_size=”3840×2160″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-UvbkCOvNdtk/W9wNliIagYI/AAAAAAAACio/eT-kyrkXQCA3kcwGrvx3jsvKKTNHvID8wCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B4%25D0%25BE%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180490796204418″ caption=”до медична допомога.jpg” type=”image” alt=”до медична допомога.jpg” image_size=”1280×960″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-6UjVb3tOOqs/W9wNlkSY1bI/AAAAAAAACio/DIN3L5Q2KmAGQKDIQ_yhQQ9dfqQOpwCGgCCoYBhgL/s144-o/%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%2B%25D0%25B4%25D0%25BE%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491374908850″ caption=”Допомога до медична.jpg” type=”image” alt=”Допомога до медична.jpg” image_size=”1280×960″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-SY283o8gyDc/W9wNliMBYdI/AAAAAAAACio/jAEVKfdJdfUvCfJu_hMcQh1INjLva0oMgCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%2B6%25D0%25B1.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180490811335122″ caption=”виховна справа 6б.jpg” type=”image” alt=”виховна справа 6б.jpg” image_size=”3264×2448″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-1Dw1dXYMJ9Y/W9wNlqSAjoI/AAAAAAAACio/TQWd3_mmq_YRUGQBqSqRkEE0Fp3_xg2ogCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%2B4%25D0%25B2.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180492983930498″ caption=”виставка малюнків 4в.jpg” type=”image” alt=”виставка малюнків 4в.jpg” image_size=”4032×1960″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-puktqLTGbZM/W9wNljczVGI/AAAAAAAACio/1v3NRcwSszoHSrwhp9QjpK8nUiOzU9HXACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%2B3-%25D0%2591.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491150152802″ caption=”виховна справа 3-Б.jpg” type=”image” alt=”виховна справа 3-Б.jpg” image_size=”4128×3096″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-Xn9gDC4-NAU/W9wNlkXzpSI/AAAAAAAACio/wTHnwLw0enEvBC-6Hchu8uoUq8kKELHsACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B02%25D0%25B1.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491397637410″ caption=”виховна справа2б.jpg” type=”image” alt=”виховна справа2б.jpg” image_size=”4128×3096″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-xH_bhTl2mME/W9wNlm6eQ9I/AAAAAAAACio/637rbaX3IBkEFrLnaxIJR7sZIQ1G6WoqACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%2B1%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180492079907794″ caption=”конкурс малюнків 1а.jpg” type=”image” alt=”конкурс малюнків 1а.jpg” image_size=”3264×1836″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-FRgFUZzBW6I/W9wNlijihWI/AAAAAAAACio/-D5XlWnL2JQ_D-bUA2xLIAqP2FJvJ1dEACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%2B1%25D0%25B2.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180490909975906″ caption=”конкурс малюнків 1в.jpg” type=”image” alt=”конкурс малюнків 1в.jpg” image_size=”4128×3096″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-lXxwQwaIKXA/W9wNlqK4-SI/AAAAAAAACio/HrcaZ8XdfCM8gf2ruEq3lgWVO4pIRk9zACCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%2B4%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180492954073378″ caption=”виховна справа 4а.jpg” type=”image” alt=”виховна справа 4а.jpg” image_size=”3264×1836″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-gzUdpphn_GY/W9wNlj_vdyI/AAAAAAAACio/q5YEbuvfk48iMQQSSwC1obSVXh-w4IPugCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%2B1%25D0%25B1.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491296700194″ caption=”конкурс малюнків 1б.jpg” type=”image” alt=”конкурс малюнків 1б.jpg” image_size=”4128×3096″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-RL9oyPWHj50/W9wNlt2rJuI/AAAAAAAACio/NG_inEx7VWYpCdRmxukUzTkBo8IJCHq_ACCoYBhgL/s144-o/1-%25D1%2588%25D1%2596%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%2B%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2596%25D1%258F.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180493943023330″ caption=”1-ші класи екскурсія.jpg” type=”image” alt=”1-ші класи екскурсія.jpg” image_size=”4128×3096″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-XZItNOo5YUc/W9wNltipQyI/AAAAAAAACio/l7aXzwepgeY9oOtUIEmri8yUod-nviqKgCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2596%25D1%258F%2B1-%25D1%2588%25D1%2596%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180493859013410″ caption=”екскурсія 1-ші класи.jpg” type=”image” alt=”екскурсія 1-ші класи.jpg” image_size=”4128×3096″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-z7qRnh-rGyU/W9wNltrXI9I/AAAAAAAACio/o0letw9RCWY0R9D_GKRQr_AML7Hi3jrRQCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%2B7%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180493895574482″ caption=”виховна справа 7а.jpg” type=”image” alt=”виховна справа 7а.jpg” image_size=”4096×3072″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-qA5FE9Qub9A/W9wNlrKY9YI/AAAAAAAACio/lAe26v5RgSAPL7xHaGRin3luuAS_abQAwCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B05%25D0%2590.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180493220410754″ caption=”виховна справа5А.jpg” type=”image” alt=”виховна справа5А.jpg” image_size=”3264×1836″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-szHol5DaxV4/W9wNlm3wN1I/AAAAAAAACio/AlOwhAZF9n4jA3wcx4qwrjkHukUs_zerQCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%2B8%25D0%25B1.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180492068501330″ caption=”виховна справа 8б.jpg” type=”image” alt=”виховна справа 8б.jpg” image_size=”1552×1164″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-U1FDQhHoYhc/W9wNlkfQ64I/AAAAAAAACio/HrKchuf469QXXDP3xZj-SzVasaUkl-dOwCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%2B%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%2B4%25D0%25B1.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491428916098″ caption=”конкурс малюнків 4б.jpg” type=”image” alt=”конкурс малюнків 4б.jpg” image_size=”2592×1456″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-qcp9yew0FjE/W9wNljGkosI/AAAAAAAACio/HOVlusWmonM3mN63zE_crx7HaHO9mm9RgCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491056915138″ caption=”евакуація навчальна.jpg” type=”image” alt=”евакуація навчальна.jpg” image_size=”4000×3000″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-Xo2NSXa9lLc/W9wNlk3w4TI/AAAAAAAACio/CXMX5NkhR-A1-fxEqmGIvAdRULD-ttS3QCCoYBhgL/s144-o/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6619180490176139953#6619180491531673906″ caption=”навчальна евакуація.jpg” type=”image” alt=”навчальна евакуація.jpg” image_size=”4096×3072″ ]