Екологічне виховання учнів

Екологічне виховання підростаючого покоління сьогодні стає нагальною потребою суспільства. Причини та наслідки негативних екологічних ситуацій, можливість і необхідність подолання екологічної кризи – ці питання є обов’язковою складовою екологічної освіти. Знання з екології сприяють формуванню у молоді дбайливого ставлення до природи, розвитку екологічної культури. Екологічні проблеми сучасності вимагають приділяти більше уваги формуванню екологічної свідомості, розумінню навколишнього світу, і місце людини в ньому.

Згідно Концепції екологічної освіти природоохоронна робота серед учнів направлена на формування екологічної культури особистості, виховання потреби участі кожного у справі охорони природи, екологічно доцільної поведінки людини. Сформувати відповідний екологічний світогляд і переконання у учнів лише вивченням теоретичних основ курсу «Екологія» недостатньо. Знання повинні пройти через світ емоцій, почуттів, отримати особисту оцінку і поступово трансформуватися в екологічні переконання та екологічні потреби. Це можливо шляхом використання конкретних форм і методів, спрямованих на формування екологічної компетенції молоді і активізації її практичної природоохоронної діяльності.

В рамках загальношкільного проекту “Крок до зірок” у напрямку екологічного виховання учні 6-Б класу брали участь або ще тільки планують на майбутнє у:

 • проведенні екологічних акцій;

 • конкурсах та вікторинах;

 • екологічних міні-проектах;

 • виховних годинах;

 • туристичних походах та екскурсіях;

 • екологічних брейн-рингах;

 • виступах екологічних агітбригад;

 • підготовці та випуску мультимедійних матеріалів (плакати, стіннівкм, буклети, брошури, презентації).

Однією з форм екологічного виховання, спрямованого на пізнання природи і розуміння її законів, є еколого-туристичний похід, мета якого – створення сприятливих умов для кращого пізнання рідного краю, вивчення його багатств, розуміння краси природи. Турпоходи мають цілеспрямований характер, являють собою колективну творчу справу, в якій кожен має своє доручення. Під час походів учні збирають цікавий матеріал для написання робіт, а також створюють комп’ютерні презентації про красу природи рідного краю, які використовують на заняттях біології і екології, географії. Крім того, відстежуюються прояви безвідповідального ставлення людини до окремих природних обєктів та порушення екологічної рівноваги.

Не менш цікавою формою роботи з екологічного виховання молоді є екологічні екскурсії. Як правило, екскурсії організовуються під час канікул. Це екскурсії, які повязані з вивченням природи рідного краю, ознайомлення з заповідними територіями, ботанічними садами та національними парками України. Екскурсії мають важливе значення. Під час спілкування з природою усвідомлюються зв’язки між різими організмами, розвивається пізнавальний інтерес, формується відповідне ставлення до природи, розуміння необхідності її охорони. Екскурсії викликають емоційне збудження, а це має педагогічне значення, оскільки його джерелом є радість пізнання.

Як результат екскурсій та походів, учнями 6-Б класу зібрано цікавий матеріал і підготовлені:

 • презентація “Тваринний світ Карпат”
 • брошура «Зимуючі птахи України»
 • буклет “Скажи сміттю – НІ!!!”

Таким чином, молодь ХХІ століття повинна пам’ятати слова римського мислителя Л. Сенеки, сказані ще в першому сторіччі н.е.: «Жити щасливо й жити в злагоді з Природою – одне й те ж саме».