Матеріали для ліцензування

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
  2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
  3. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні
  4. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
  5. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
  6. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення
  7. Відомості про інформаційне забезпечення
  8. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН
  9. Інформація щодо обсягу та фактичної кількості осіб, які навчаються в закладі. Мова навчання
  10. Умови доступності школи для осіб з особливими освітніми потребами