Бінарний урок з природознавства

«Творчість учителя – запорука творчості та успіху учнів»

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-gojZIEucDi0/WoKyNHT5eXI/AAAAAAAABYc/SJB3__ck6W0RmNhwwaPjNy0pHYYHKFnhgCCoYBhgL/s144-o/20180207_103810-min.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6480127504840830561#6521971148756449650″ caption=”” type=”image” alt=”20180207_103810-min.jpg” image_size=”4032×3024″ ]У сучасних умовах освіта не може залишатися осторонь від стрімких процесів науково-технічного прогресу, посилення інтеграційних функцій у розвитку науки, техніки, виробництва тощо. Наше суспільство перебуває в постійному розвитку і через систему утворень висуває і реалізує все нові вимоги до людини, а, отже, і до якості освіти.

Природознавсто володіє широким діапазоном міжпредметних зв’язків, а сучасні зміни структури та змісту шкільного курсу в початковій школі вимагають удосконалення уроку з метою розвитку  творчого світогляду учнів, що може бути реалізовано у рамках бінарного заняття з природознавства.

У зв’язку з цим,  07 лютого в 3-В класі був проведений бінарний урок з природознавства на тему: «Розмноження квіткових рослин. Однорічні і багаторічні рослини», на якому вчителями були Сірякова О.В.(класовод) та Одажіу Р.Г. (вчитель біології).

Метою такого уроку було: сформувати уявлення учнів про розмноження рослин, умови розвитку й росту рослин, показати різні способи розмноження рослин; розвивати спостережливість, вміння аналізувати, робити висновки; виховувати естетичне сприймання навколишнього світу, бережливе ставлення до рослин; на основі практичної роботи з мікроскопом: дослідити у розрізі клітини цибулі.

Спільна мета вчителів : формувати життєві компетенції учнів; розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, дослідницькі навички; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи, зацікавити учнів до глибшого  вивчення матеріалу з природознавства, до здатності мислити та діяти творчо.

Спільно плануючи цей урок, ми вирішили скористатися специфікою проведення  бінарних уроків, а зокрема тим, що у них:

 • мета специфічна (об’єднана), вона може бути поставлена, наприклад, для:
 • більш глибокого проникнення в суть досліджуваної теми;
 • підвищення інтересу учнів до предметів;
 • цілісного, синтезованого сприйняття досліджуваних з даної теми питань;
 • економії навчального часу;
 • поглиблене здійснення міжпредметних зв’язків;
 • синтезування знань;
 • заглибленість вивчення обраної теми;
 • актуальність і практична значущість мети проведення, що розвиває критичність мислення, здатність зіставляти теорію з практикою.

Саме тому, на уроці природознавства учні 3-В багато дізнались про розмноження рослин (спочатку повторили будову рослин; ознайомились із видами та способами розмноження; опрацювали таблиці та переглянули відеосюжети і мультимедійну презентацію;  відгадували загадки про види рослин та грали у навчальну  гру  «Обери зайву рослину»; працювали у зошитах та виконали практичну роботу з мікроскопами: дослідили будову цибулі у розрізі). Саме бінарний урок є практичним відображенням інтегральної технології навчання і являє собою нестандартну форму навчання,  де творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну компетентність.

Після проведення таких уроків ми переконані, що їх переваги полягають в тому, що вони:

 • Сприяють підвищенню мотивації навчання, формуванню пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з декількох сторін;
 • Більшою мірою, ніж звичайні уроки, сприяють розвитку творчості та креативності, формування вміння учнів порівнювати, узагальнювати, робити висновки, інтенсифікації навчально-виховного процесу, знімають перенапруження, перевантаження;
 • Не тільки поглиблюють уявлення про предмет, розширюють кругозір, але й сприяють формуванню різнобічно розвиненої, гармонійно і інтелектуально розвиненої особистості.

Звісно, що  на таких уроках зростає темп викладу теми, адже дуже великий об’єм  нового матеріалу , але це ще більше  концентрує увагу учнів і стимулює їх пізнавальну діяльність.

Для інтеграції в навчанні і вихованні існують як сприятливі, так і несприятливі фактори. До позитивних факторів слід віднести наявність великих потенційних можливостей у розвитку інтелекту дитини, які в традиційному навчанні не завжди достатньо використовуються. Негативний фактор – труднощі викладу інтегрованого курсу. Необхідно піднести матеріал так, щоб дітям було зрозуміло й цікаво.

Однак, на нашу думку, бінарні уроки мають бути частіше впроваджені у навчальний процес учнів початкової школи. Учителю –початківцю спочатку психологічно складно не дублювати матеріал чужого предмета, рахуватись із манерою подачі матеріалу іншою людиною, швидко опанувати необхідну додаткову інформацію. Але, як показує практика, такі уроки знижують втомлюваність головного мозку, створюють комфортні умови для дитини як особистості, підвищують успішність навчання, дозволяють уникнути ситуації, коли той чи інший предмет потрапляє в розряд не улюблених. А також учні мають можливість познайомитися з іншим вчителем, який можливо буде викладати у нього в старшій школі.

Вчитель початкових класів Сірякова О. В.,  вчитель біології Одажіу Р.Г.

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-_QN_fxrq-Ks/WoKyNPGQIuI/AAAAAAAABYc/_ZX0y2yhnQQEcwClnemIJRi3gXtqqqCFgCCoYBhgL/s144-o/20180207_103006-min.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6480127504840830561#6521971150846698210″ caption=”” type=”image” alt=”20180207_103006-min.jpg” image_size=”4032×3024″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-39JH4x4IFwU/WoKyNGsxZoI/AAAAAAAABYc/eZvAlLEidR0FZPctM3tGbpWHxpn0o5IAQCCoYBhgL/s144-o/20180207_102334-min.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6480127504840830561#6521971148592342658″ caption=”” type=”image” alt=”20180207_102334-min.jpg” image_size=”4032×3024″ ] [peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-5-1z9ag1VuI/WoKyNJR0O3I/AAAAAAAABYc/NSpA_Oexa84oeUoKQ4GhYNSUhlZwH2WIACCoYBhgL/s144-o/20180207_100103-min.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/107089070313193142780/6480127504840830561#6521971149284588402″ caption=”” type=”image” alt=”20180207_100103-min.jpg” image_size=”4032×3024″ ]