Проект 5-Б

Саме виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя

К. Д. Ушинський

В умовах ринкової економіки, коли від людини вимагається надійна, якісна і відповідальна праці, трудове виховання школярів набуває особливого значення. Не випадково у більшості країн світу трудова підготовка учнів стає невід’ємною складовою навчально-виховного процесу.

Трудова складова в українському вихованні з давніх-давен виступала як досить суттєва педагогічна тенденція. Наш народ завжди вважав працю, трудову діяльність першоосновою буття людини, нації. Трудове виховання дітей здійснювалося шляхом створення умов, які сприяли ранньому залученню дітей до справжньої продуктивної праці, вихованню особистості трудівника, господаря.

Провідні представники педагогічної думки бачили в праці велику перетворювальну силу, яка забезпечує прогресивний розвиток як суспільства в цілому, так і кожної людини зокрема. Праця учня, включена до системи освіти, є умовою всебічного розвитку особистості, дієвим фактором його громадянського становлення, засобом підготовки до життя.

Економічне виховання тісно поєднане з трудовим. Економічне виховання — педагогічний вплив і діяльність, спрямовані на формування економічної свідомості учнів. Кожна людина повинна розуміти економічне життя суспільства, бути активним творчим учасником виробничого процесу, тому . економічне виховання є загальним і обов’язковим.

В рамках загальношкільного проекту «Крок до Зірок» з трудового та економічного виховання  учні 5-Б класу працювали над темою «Маленька праця краща за велике безділля».

Під час роботи над проектом учні дізналися про різні види праці, проявляли інтерес і повагу до праці дорослих, бажання долучатися до посильної трудової діяльності. Одна група дослідила, які професії у їхніх батьків, друга група розповіла про те, як вони своєю працею допомагають своїм батькам, третя група вивчила наслідки трудової діяльності (грошову винагороду).

Підсумок проведеної роботи можна подати словами Василя Сухомлинського: «Дати людині щастя улюбленої праці – означає допомогти їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше розкриваються індивідуальні творчі сили і здібності її особистості». Одним із найважливіших кроків у житті людини є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість – одна з найважливіших умов відчуття життєвої повноцінності.