«Я маю право знати свої права»

Впродовж I семестру 2018-2019 навчального року учні 9-х класів разом з класними керівниками працювали над проектом «Я маю право знати свої права» в рамках загальношкільного проекту «Крок до зірок».
Метою роботи було ознайомлення з поняттями правової культури та правового виховання, висвітлення значення підвищення рівня правосвідомості громадян та встановлення шляхів розвитку теорії та практики правового виховання населення України.


Сучасна Україна являє собою молоду незалежну державу з великим потенціалом у науці, промисловості, культури. Вона має все необхідне для того, щоб стати однією із найрозвиненіших держав світу. Розуміння цього має якнайшвидше дійти до кожного жителя України. Але, на жаль, сьогодні лише невелика частка жителів розуміє важливість розвитку всіх сфер діяльності та всебічного розвитку кожної людини, яка проживає на території України.
Правова культура особистості – це знання та розуміння права, а також дії відповідно до нього. Право-культурною людиною можна вважати ту, яка не лише знає та розуміє юридичні норми, є право-свідомою людиною, а й слідує її вимогам у своєму житті.
З правової культури особистості складається правова культура суспільства, яка показує рівень правосвідомості та правової активності суспільства, ступінь прогресивності юридичних норм і юридичної діяльності. Якість правової культури та правової освіти, зрештою, впливає на якість норм права, правила поведінки, за допомогою яких регулюються відносини у різних сферах діяльності. Нормативна база формує той фундамент, на якому має будуватися палац, під котрим розуміється держава. Чим міцнішим є фундамент, тим міцніше палац на ньому можна збудувати.
Актуальність теми в тому, що існуючих заходів з правового виховання, виявляється замало для повноцінного та стабільного розвитку правової культури жителів України. Потрібно приділяти значно більше уваги правовому вихованню, створювати заходи, які поширюватимуться на всі вікові та соціальні категорії, допомагатимуть людям оволодівати правовими знаннями, вчитися розуміти право та діяти відповідно до його вимог.
В рамках проекту дев`ятикласники зібрали інформацію та опрацювали законодавчі акти України стосовно прав дитини, зібрати інформацію про види та причини насильства, про минуле, теперішнє і майбутнє правоохоронних органів, розробили відповідну презентацію, підготували та провели радіо лінійку, розробили та видали буклет-пам`ятку «Захистимо кожну дитину», брошуру «Скажи насильству СТОП!»(« Чи все ти знаєш про насильство») організували зустріч учнів гімназії з представниками правоохоронних органів, підготували та провели конкурсний захід для учнів 9-11-х класів «Права свої знай, обов`язки не забувай».
В ході заходу старшокласники взяли участь у бліц-вікторині з правової тематики , спів ставляли права і обов`язки, розглядали спірні ситуації на різних життєвих прикладах та визначили, які права було порушено.
Підсумки конкурсу: команда 9-х класів зайняли перше місце, команда 10-11-х класів друге місце.
Як результат, учні поглибили свої знання в області права, отримали моральне, етичне та естетичне задоволення, а дехто, можливо, замислився над вибором майбутньої професії.

Блейбер С.О. , Лютик Л.П. – класні керівники 9-х класів.