«ЛИШЕ ТОЙ УЧИТЕЛЬ, ХТО ЖИВЕ ТАК, ЯК НАВЧАЄ»

П’ятий день методично- психологічного марафону. У XXI столітті предмети не можуть вивчатися відірвано від реальності, а шкільний урок – існувати сам собою. Тож на допомогу педагогам та учням приходить інтегроване навчання – світова практика, залучена до освітнього процесу завдяки реформі «Нова українська школа».
Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі (роздільники) зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок між дисциплінами й спиратися на знання і навички з кількох предметних областей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і критичного оцінювання того, як ці частини взаємодіють. Завдання вчителя – не передавати учням власне розуміння певної інформації, а надати допомогу в розширенні та реструктуризації вже набутих знань під впливом одержаної нової інформації; в інтерпретації та розумінні нових явищ у світлі того, що учні вже знали; стимулювати школярів брати активну участь у пошуках відповідей на власні запитання. Нонна Бальон, керівник шкільної професійної спільноти вчителів 5 класів НУШ в своєму виступі аргументувала, чому інтегроване навчання пов’язують із НУШ, в чому переваги інтегрованого уроку,
нагадала види та рівні інтеграції, акцентувала увагу на необхідності розрізняти та не змішувати поняття інтеграції з міжпредметними зв’язками. Педагоги детально розглянули методику розробки, етапи підготовки та проведення інтегрованих уроків природничо-математичного циклу. Розібрали інтерактивний прийом «Фішбоун» з проблеми «Чому необхідна інтеграція змісту предметів природничо- математичного циклу?». На завершення Наталія Збурлюк, практичний психолог розкрила педагогам експрес-техніки зняття психоемоційного напруження.
Н.М. Бальон