Толерантність врятує світ

Толерантне ставлення до всього

Збереже, врятує і спасе,

Допоможе вгледить перемогу,

Допоможе витримати все.

Кожна людина мусить взаємодіяти із представниками інших культур. На жаль, дух нетерпимості, ворожості до іншої культури, способу життя, інакших вірувань, переко­нань, звичок завжди існував та існує надалі. Життя в полікультурному соціумі — пробле­ма кожної особистості, групи людей і певних інститутів влади. Основою такого існування є толерантність як універсальний принцип людської життєдіяльності.Тому в рамках тижня духовно-морального та етичного виховання та з метою показати значимість толерантності під час взаємодії з іншими, закріпити знання учасників про компоненти толерантності, учити розуміти і поважати один одного, удосконалювати та виховувати комунікативну культуру толерантного спілкування і взаєморозуміння у 9-А класі проведено виховну справу на тему: «Толерантність врятує світ».Визначення слова толерантність різними мовами  земної кулі звучить по-різному, але суть одна – це повага, терпимість, прощення, витривалість і готовність до примирення. Учні дійшли висновку, що повинні доброзичливіше ставитися одне до одного. Треба навчитися рахуватися з думками і вчинками інших, уміти зрозуміти людину і вибачити її, бути дружелюбними, не робити іншим такого, чого б ти не хотів для себе. А для цього необхідно викоренити зі своїх сердець зверхність, байдужість, упередженість.

Виховна година допомогла ліцеїстам зрозуміти, що тільки повага один до одного, взаєморозуміння, терпимість, дотримання рівноправності врятують світ.

Класний керівник 9-А класу                                   Козак С. Д.