«Прокладаємо шлях до розуму дитини через її серце..»

  Прагнення сучасної школи до гуманізації освіти передбачає формування цілісного знання про світ природи  та наше місце в ньому. Отож, перед сучасним  учителем стоїть завдання не просто дати учню певну кількість знань, а навчити його мислити, творити, висловлювати власні думки  та відстоювати їх, за допомогою наук осягнути світ і насамперед самого себе.  В  цьому розумінні, на мою думку, особливого значення набуває література, адже це один із небагатьох шкільних предметів, де закладаються основи естетики та етики, любов до прекрасного , формується світогляд майбутньої особистості.  Вершинні досягнення світової літератури розкривають перед учнями абсолютні моральні цінності, що стали вічними, загальнолюдськими: добро,  справедливість, милосердя, розум, честь і гідність.

Учитель-словесник, можливо, єдиний з усіх предметників, має справу з вихованням душі учня за допомогою прекрасного мистецтва, вселяючи в неї добро, прагнення краси й гармонії. Сьогодення націлює школу на формування ініціативної і самостійної особистості, наділеної творчою уявою, ініціативним мисленням . Вже багато  років я працюю над проблемою “Формування творчої особистості  на уроках зарубіжної літератури”. Розкриваючи глибини літератури, як мистецтва слова, насамперед   намагаюся навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати. Навчати розуміти світ, прагнути жити в ньому за законами Добра, Справедливості, Любові, Поваги і Толерантності.  Використовуючи інтерактивні види та форми проведення уроків, цим самим    активізую  розумову діяльність дітей,  яка сприяє  зацікавленню навчальним предметом, розвиває  логіку, критичне мислення, мовленнєві уміння та навички, допомагає  проявити себе…

Бінарний урок – це творчість двох педагогів, яка переростає у творчість учнів. Вивчення будь-якої проблеми на межі двох наук – це завжди цікаво. Такий вид діяльності викликає високу мотивацію, спонукає до творчого пошуку. Саме таким був проведений  мій урок в 5-Б класі Новоселицької гімназії  разом із  вчителем  біології, природознавства та екології – Дисар Яною Валентинівною. Темою уроку став прекрасний відомий твір канадського письменника Ернеста Сетона-Томпсона «Лобо – володар Курумпо», метою якого  було  познайомити учнів із життям та творчістю письменника, художника, натураліста Е.Сетона-Томпсона;  розвивати вміння уважно слухати і робити висновки; розвивати творчу уяву, навички зв’язного мовлення,  уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;   виховувати здатність бачити красу навколишнього світу, любов до природи та гуманне ставлення до тварин. Після ознайомлення з творчістю видатного письменника , діти мали змогу поринути в цікавий світ природи героїв оповідання завдяки розповіді Яни Валентинівни. Учні почули про цікаві факти життя  вовків, їхнє спілкування, про зовнішній вигляд, його  відмінності в залежності від ареалу знаходження, взаємовідносини між світом дикої природи та людьми. Несподіванкою для усіх присутніх стала поява героя оповідання – Лобо, якого майстерно зіграв учень цього ж класу- Майданський Святослав. Він в ігровій формі виконував завдання вчителя біології та відповідав на запитання дітей.

Звичайно, така  форма роботи допомагає учням  краще засвоїти матеріал уроку,  вчитися гуманного відношення  до тварин,   опиратися  на знання з багатьох предметів, встановлює  взаємозв’язок  між  дисциплінами. Приємно було відчути прагнення дітей  до активної участі протягом всього уроку, пізнавати світ літератури через прочитання твору, тому що в наш час читання творів втрачає свою актуальність, адже один із засновників давньоримської педагогіки Квінтиліан М.Ф. писав: «Нехай учитель щодня скаже учням що- небудь  таке, що у них назавжди залишиться в пам’яті».

 

Дідух-Бойчук Тетяна Георгіївна,

вчитель зарубіжної літератури

Новоселицької гімназії