“Крокуємо вперед…”

«Якщо Ви бажаєте, щоб діти творили,

створювали художні образи,

перенесіть з вогника своєї творчості

хоча б одну іскру в свідомість дитини.

Якщо Ви не вмієте творити,

або вам здається пустою забавою

спуститися до світу дитячих інтересів,

– нічого не вийде.»

В. Сухомлинський

Реформування освіти в Україні потребує внесення змін в конструюванні

змісту, цінність якого ставиться в залежність від того, наскільки він доступний

для застосування методик, які формують всебічно розвинену, творчу, мислячу

особистість. Серед першочергових завдань, що вирішує сучасна школа, чільне місце

займає завдання всебічного розвитку особистості учня.

Важко визначити номінативним котрийсь із освітніх ракурсів, бо тільки у

комплексі вони реалізують мету, передбачену не тільки інструктивними

листами Міністерства освіти і науки, але й самим часом, дійсністю, що склалася

у світі в цілому та країні зокрема.

Думка про те, що уроки літератури вирізняються з-поміж усіх інших

навчальних предметів загальноосвітньої школи, не потребує доказів. Саме

література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й

особистісних якостей, естетичних смаків учнів. Високе мистецтво слова

допомагає читачам усіх вікових груп пізнати великий і складний світ, себе у

ньому, осмислювати людські стосунки й знаходити шлях до “царства” Краси та

Істини, вибудовувати храм Духовності.

Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова

діяльність, спрямована на формування умінь і навичок щодо орієнтації в

інформаційному просторі. Нового звучання набуває не стільки констатація

проблеми, скільки доцільність і шляхи її розв’язання. А відтак нового акценту

варта співпраця на уроці вчителя і учня, що будують свою навчальнопізнавальну роботу навколо художнього твору, інформації про нього, його творця. Саме тому в полі зору педагога-словесника є, на мій погляд, вирішення проблеми, як допомогти дитині осягнути перш за все саму себе,

відчути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності, а відтак відповідні відчуття, що дають спілкування зі словесними шедеврами.   Урок літератури надзвичайно багатогранний. І на сам перед – це урок образного сприйняття світу як найбільш яскравого й доступного для дитини. Він заставляє працювати уяву, фантазію, розвиває розумові, пізнавальні, творчі здібності, формує особистість як кваліфікованого читача. То ж творіть з учнями на уроці, і ви неодмінно побачите результат вашої роботи. Вашій увазі пропоную подивитися роботи учнів 5-8 класів. Оцініть їхню творчість.

Дідух -Бойчук Тетяна Георгіївна ,

 вчитель зарубіжної літератури

 Новоселицької гімназії