Ми всі різні, всі ми рівні

Гендерна рівність сама по собі більше,

ніж мета. Це передумова для вирішення

проблеми зменшення  бідності, сприяння

сталому розвитку та побудові

належного управління.

Кофі Анан

 

Проблема гендерного виховання особливо актуальна в умовах глобалізації освіти, що має на меті формувати у школярів громадянську відповідальність, гендерну рівноправність, ініціативність, самостійність, толерантність, здатність успішної соціалізації. Саме це сприяє формуванню  в середовищі молоді гендерної культури як необхідної умови всебічної самореалізації особистості.

Реалізація гендерного підходу полягає в опануванні обсягу знань, необхідних учням для звільнення від упереджень, що стосуються статі.

Свобода і рівність є загальноприйнятими у сучасному світі нормами та великою суспільною цінністю. Сьогодні національні законодавства усіх країн світу закріплюють міжстатеву рівність.

Конституція України, як основний закон нашої держави, проголошує, що всі громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі…

Рівноправність – сьогодні є великою цінністю, вона загальновизнана та закріплена юридично, всі ми народилися рівними!..

Саме тому учні 9-А класу в рамках загальношкільного проєкту з виховної роботи «Крок до зірок», у напрямку правового виховання обрали тему «Ми всі різні, всі ми рівні».

З метою розкрити поняття “гендер”, “гендерні стереотипи”, «гендерна рівність та дискримінація», визначити поширення стереотипних уявлень про гендер серед учнів; формувати неупереджене ставлення до представників обох статей; розкрити прояви гендерної нерівності у різних сферах життя; сформувати в учнів вміння застосовувати отриманні юридичні знання на практиці; формувати власну думку щодо гендерних взаємовідносин в Україні;  розвивати в учнів елементарні навички гендерної культури, товариськість, почуття солідарності, терпимості; сприяти формуванню поведінки, орієнтованої на дотримання гендерної рівності 17 травня 2023 року у Новоселицькому ліцеї № 1 проведено виховну справу-тренінг «Ми – за гендерну рівність!». Де практичний психолог школи, Збурлюк Наталія Миколаївна, розібрала з учнями чим відрізняється поняття «гендер» і «стать», розглянула поняття гендерних стереотипів та гендерної дискримінації. А також поділилася життєвими ситуаціями з власної практики та відповіла на питання учнів.

Наприкінці зустрічі учні дійшли  висновку, що чинне законодавство офіційно гарантує чоловікам і жінкам України рівні права та можливості, але наскільки вони реально допомагають жінкам відчути себе вільними та рівними в політичній, культурній, соціальній, економічній сфері, в працевлаштуванні та в повсякденному житті? Принцип гендерної рiвностi закрiплений в Конституцiї України. Стаття 3 Конституцiї закрiплює рiвнiсть чоловiкiв та жiнок в усiх сферах життя. Окрiм даної норми гендерної рiвностi торкаються ст. 21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституцiї України, безпосередньо присвячена подоланню дискримiнацiї стосовно жiнок в Українi та наголошує на тому, що рiвнiсть прав жiнок i чоловiкiв забезпечується: наданням жiнкам рiвних з чоловiками можливостей у громадсько-полiтичнiй та культурнiй дiяльностi, у здобуттi освiти та професiйнiй пiдготовцi, у працi та винагородi за неї i так далi. Чоловіки та жінки, безумовно, різні. Але вони також, безумовно, рівні. Вони рівні в правах бути такими, якими вони є. Вони рівні в праві мати те, що вони хочуть. Вони рівні в праві мріяти і здійснювати СВОЇ мрії.

Результатом роботи над проєктом стали стенди з даної тематики: «Гендерна рівність», «Подолання стереотипів».

Класний керівник 9-А класу         С.Д. Козак