ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ – ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Світ літератури та природи… «Всі ми є діти, матінки-природи…»
Е.Сетон-Томпсон

Провідною ідеєю освіти на сучасному етапі в українській державі є гуманізація, адже гуманітарна освіта є засобом і сферою формування державного етносу, розвитку особистості як найвищої цінності суспільства. Щоб забезпечити ефективність навчання, повноцінність уроку, необхідно поєднувати репродуктивну, пошукову , творчу діяльність. Традиційний підхід до освітнього процесу в основному орієнтований на формування комплексу знань, умінь та навичок. Проте ціннісні орієнтації вже інші. Освіта сьогодні переходить до компетентнісно-спрямованої, тобто до способів застосування знань і умінь на практиці.

Предмет “Зарубіжна література” займає особливе місце, він дає учням знання про світобудову, ставить акцент на смислових та світоглядних аспектах, допомагає знайти ціннісні орієнтації. Важливо, щоб школа давала не тільки суму конкретних знань, але і навчала спостерігати, досліджувати, узагальнювати, робити самостійні висновки, розвивала креативне мислення, тобто формувала творчу компетенцію. Одним із ключових завдань Нової української школи є запровадження інтегрованого навчання на засадах компетентнісного підходу. Ідея інтеграції – це ідея взаємопроникнення різних наукових галузей одна в одну, щоб мати цілісну картину світу. На кожному уроці баланс читання і мови різний.

Так під час вивчення розділу літератури «Слухаємо голос природи» в 5 класі, учні мали змогу сприйняти оповідання Ернеста Сетона-Томпсона по- новому. Основною метою уроку було познайомити та зацікавити не тільки цікавими фактами життя і творчості Ернеста Сетона-Томпсона, а й світом природи, який показує та описує письменник у своєму оповіданні «Лобо». Розуміти національні особливості оповідання «Лобо», читати й сприймати на слух незнайомий текст, визначати головну та другорядну інформацію; відповідати на питання прочитаного, акцентувати увагу на окремих деталях; відтворювати усно, коментувати, учитися складати і висловлювати власне висловлювання згідно з усталеними нормами української мови. Адже світ природи неможливо вивчити самостійно. Для роботи на уроці було запрошено вчителя природознавства, біології та екології – Альону Вікторівну Басарабу, яка розповіла та ознайомила з світом природи та життям тварин, котрі є головними героями твору.

Предметне навчання – це тільки основа для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності учнів. Головне, щоб дітям було цікаво вчитися й розвивати себе, пізнавати світ, що ми з ними й робимо на кожному уроці. Разом пізнаємо світ природи!

Тетяна Дідух-Бойчук, вчитель зарубіжної літератури