«Екскурсійна педагогіка в позакласній роботі еколого-натуралістичного напряму»

… Я край один лиш знаю,
Одну лише ріку,
Для них б’є серце в грудях,
Для них лиш я жию.
…Поля, потоки, скали
І все прекрасне тут, –
То мóя Буковина,
Мій милий, синій Прут!
Сидір Воробкевич

Реалізація стратегічних напрямів, які визначатимуть образ освітнього закладу ХХІ ст., значною мірою залежить від інноваційної культури педагогічних кадрів: їх вміння генерувати нові ідеї, залучати до створення освітнього співтовариства батьків, творчу інтелігенцію, різні групи громадськості. З урахуванням світового досвіду й потреб розвитку української педагогіки набули іншого тлумачення й основні ролі та принципи, вектори діяльності педагогічних працівників  навчальних закладів. Вимоги, запропоновані до педагогів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентісно-орієнтованого підходу. Виклики суспільства й освіти спрямовують педагога на постійний пошук шляхів удосконалення освітнього процесу, на експеримент, дослідження, новаторство. Сучасна педагогічна праця вимагає від педагога нових професійних компетенцій, зосередження зусиль і часу не тільки на усвідомленні їхньої потреби, а й на опануванні та впровадженні в педагогічну практику, а це вимагає змін у змісті й технологіях підвищення професійної майстерності педагогів-практиків.

Роботу  марафону «Від теорії до практики» розпочато. Так  11 липня 2022 року  в  Новоселицькому ліцеї № 1 відбувся практикум на тему: «Екскурсійна педагогіка в позакласній роботі еколого-натуралістичного напряму», метою якого стало ознайомлення з можливостями використання об’єктів природно-заповідного фонду та садово-паркового мистецтва в адміністративних межах населених пунктів для організації навчальних та еколого-пізнавальних екскурсій в рамках гурткової роботи і вивчення дисциплін природничого циклу в закладах  освіти. Під час марафону вчителі мали змогу віртуально побувати в парках і скверах м. Чернівці,  ознайомитись з основними заповідними  перлинами Буковини. Під час практикуму були висвітлені теоретичні аспекти природоохоронної справи та стан її реалізації на теренах буковинського краю, ознайомлення учасників із основними категоріями природно-заповідних об’єктів Чернівецької області, розглянуто історико-краєзнавчі аспекти створення та функціонування об’єктів природно-заповідного фонду міста Чернівці.

Вчитель біології Новоселицького ліцею № 1 

                          Росина  Одажіу