Країна правових знань

Сьогодення вимагає формувати у громадян України, здатність жити в правовій державі. Правова освіта та правове виховання є складною динамічною системою, що поєднує: правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян у політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищах демократичної держави; правовий досвід участі у соціально-політичному житті суспільства та практичного застосування знань; громадянські чесноти — норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.

З метою адаптування наших учнів до вимог сучасного життя  з 13.12. – 17.12.2021 року в Новоселицькому ліцеї №1 в рамках загальношкільного проєкту «Крок до зірок», було проведено тиждень правового виховання «Країна правових знань», метою якого було  збагатити знання, уміння та навики учнів із питань морально-естетичного спрямування; сприяти формуванню правової свідомості особистості, правової культури майбутніх громадян нашої держави; удосконалювати уміння логічно мислити; виховувати доброзичливість, людяність, тактовність, відповідальність.

В рамках тижня відбулася  низка заходів:  проведення виховних справ на правову тематику, перегляд відео роликів «Права та обов’язки підлітків», «Правові документи дитини», «Подорож до правової країни»,  виставка стіннівок «Вивчай, знай та дотримуйся». Також кожен клас працював над створенням відеоролика на тему : «Права і обов’язки дитини». У шкільній бібліотеці діти мали змогу ознайомитися з відповідною літературою на виставці “Знай свої права, дитино”.

І на завершення хочеться сказати: морально   вихована  людина – це людина, яка глибоко усвідомлює саму себе й може сама свідомо керувати своїми вчинками, спрямовуючи їх на досягнення суспільно важливих цілей і підпорядковуючи їх нормам і вимогам людяності.  Людина, яка має правову свідомість  сама контролює свої дії. Прагне не допускати їх відхилення від певних суспільних вимог і норм. Без сумніву, проведений тиждень з правового виховання  сприятиме попередженню правопорушень, а можливо, слугуватиме до вибору майбутньої професії.

 Класні керівники 9-их класів:

Дідух-Бойчук Т.Г., Чулей С.В..