Індивідуальна траєкторія професійного розвитку педагога-персональний шлях реалізації особистісного потенціалу

19 липня в Новоселицькому ліцеї №1, у форматі методичного брифінгу відбулося групове консультування педагогів з теми «Розробка та запровадження індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічного працівника». Під час зустрічі, директором КУ «Центр ПРПП» Сергієм Власовим надано вичерпні відповіді щодо організації підвищення кваліфікації, форм та видів професійного вдосконалення, надано рекомендації та модель розробки індивідуальної траєкторії профрозвитку, запропоновано інструментарій для здійснення самооцінювання на предмет визначення рівнів професійних компетентностей тощо. Також, педагогам презентовано оновлений сайт Центру, а саме вкладку «Інтерактивний офіс педагога», в якій вміщено весь необхідний спектр інструментів та засобів для вдосконалення фахової майстерності педпрацівників. Такі партнерські відносини педагогічного колективу з центором професійного розвитку педпрацівників забезпечують якісне впровадження інновацій, вміле користування педагогічними технологіями, оперування сучасними та традиційними формами, методами та засобами навчання.

«Англіцизми. Збагачення чи засмічення української мови?»

Англійська мова є засобом міжнародного спілкування і, за прогнозами вчених, буде утримувати свої позиції ще принаймні півстоліття. Це мова провідних засобів масової інформації: великих теле- і радіокомпаній, світової мережі Інтернет, багатьох газет і журналів. Англомовні держави є передовими в науково-технічному та культурному розвитку, саме тому найбільше слів на позначення нових понять, що швидко з’являються в сучасному світі, запозичується в різні мови саме з англійської. Українська мова не є винятком. Багато лексем, проникнувши в мову, поступово вкорінюються, і ми вже не помічаємо, як щодня користуємося запозиченими словами, замість звичних рідних. Попри те, Детальніше “«Англіцизми. Збагачення чи засмічення української мови?»”

Power Point – незамінний застосунок у роботі вчителя

Вміння сучасного вчителя швидко та якісно підготувати роздаткові, дидактичні, демонстраційні матеріали для роботи на уроці для своїх учнів має бути досконалим та досить активним процесом. Найпершим помічником, таким собі, кишеньковим мобільним інструментом, має стати саме Microsoft PowerPoint. Саме цей додаток є універсальним для роботи педагога: від можливості створити саму звичайну картку до відеопрезентації із записом власного голосу. За допомогою цього інструмента розробляють презентації, що складаються з наборів слайдів, у яких надана можливість поєднувати текст із графічними об’єктами, фотокартками, звуком, відео- та мультиплікаційними ефектами. Слайди можна подавати як у суворій чорно-білій гамі, так і у вигляді кольорових зображень, для чого використовують шаблони оформлення.

В ході третього дня марафону «Від теорії до практики» 13 липня 2022 року в Новоселицькому ліцеї № 1 відбувся практикум на тему: «Створення презентацій», метою якого було показати, що можливості інструменту PowerPoint великі. Хочу відмітити і велике бажання кожного педагога нашої школи оволодіти навичками користування цим інструментом.

Вчитель інформатики Новоселицького ліцею №1 Блейбер С. О.

Вчителі підвищують інформаційну компетентність

Щоб успішно жити, навчатися, працювати у дедалі складнішому, інформаційно насиченому суспільстві знань, вчителі повинні ефективно використовувати технології. У поєднанні з якісно відрегульованою освітньою системою інформаційні технології здатні допомогти:

  •  стати умілими користувачами інформаційних технологій;
  •  стати споживачами інформації, аналітиками та фахівцями з оцінки;
  •  навчитись вирішувати завдання та приймати рішення;
  •  стати творчими та ефективним користувачами засобів підвищення продуктивності праці;
  •  стати ефективними комунікаторами, співпрацівниками, видавцями та виробниками;
  •  стати свідомими відповідальними, активними громадянами.

Завдяки постійному та ефективному використанню технологій в освітньому процесі, учні отримують можливість набути важливих умінь та навичок використання технологій. Головними дійовими особами в цьому процесі є учителі. Учитель відповідає за створення сприятливого освітнього середовища та забезпечення навчальних можливостей, які полегшують використанню технологій для навчання та спілкування. Тому конче необхідно щоб усі учителі були готові забезпечити своїх учнів такими можливостями. Детальніше “Вчителі підвищують інформаційну компетентність”

«Екскурсійна педагогіка в позакласній роботі еколого-натуралістичного напряму»

… Я край один лиш знаю,
Одну лише ріку,
Для них б’є серце в грудях,
Для них лиш я жию.
…Поля, потоки, скали
І все прекрасне тут, –
То мóя Буковина,
Мій милий, синій Прут!
Сидір Воробкевич

Реалізація стратегічних напрямів, які визначатимуть образ освітнього закладу ХХІ ст., значною мірою залежить від інноваційної культури педагогічних кадрів: їх вміння генерувати нові ідеї, залучати до створення освітнього співтовариства батьків, творчу інтелігенцію, різні групи громадськості. З урахуванням світового досвіду й потреб розвитку української педагогіки набули іншого тлумачення й основні ролі та принципи, вектори діяльності педагогічних працівників  навчальних закладів. Вимоги, запропоновані до педагогів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентісно-орієнтованого підходу. Виклики суспільства й освіти спрямовують педагога на постійний пошук шляхів удосконалення освітнього процесу, на експеримент, дослідження, новаторство. Сучасна педагогічна праця вимагає від педагога нових професійних компетенцій, зосередження зусиль і часу не тільки на усвідомленні їхньої потреби, а й на опануванні та впровадженні в педагогічну практику, а це вимагає змін у змісті й технологіях підвищення професійної майстерності педагогів-практиків. Детальніше “«Екскурсійна педагогіка в позакласній роботі еколого-натуралістичного напряму»”

«ЛИШЕ ТОЙ УЧИТЕЛЬ, ХТО ЖИВЕ ТАК, ЯК НАВЧАЄ»

П’ятий день методично- психологічного марафону. У XXI столітті предмети не можуть вивчатися відірвано від реальності, а шкільний урок – існувати сам собою. Тож на допомогу педагогам та учням приходить інтегроване навчання – світова практика, залучена до освітнього процесу завдяки реформі «Нова українська школа».
Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни. Предметні межі (роздільники) зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок між дисциплінами й спиратися на знання і навички з кількох предметних областей. Учням потрібні відкриті можливості для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і критичного оцінювання того, як ці частини взаємодіють. Завдання вчителя – не передавати учням власне розуміння певної інформації, а надати допомогу в розширенні та реструктуризації вже набутих знань під впливом одержаної нової інформації; в інтерпретації та розумінні нових явищ у світлі того, що учні вже знали; стимулювати школярів брати активну участь у пошуках відповідей на власні запитання. Нонна Бальон, керівник шкільної професійної спільноти вчителів 5 класів НУШ в своєму виступі аргументувала, чому інтегроване навчання пов’язують із НУШ, в чому переваги інтегрованого уроку,
нагадала види та рівні інтеграції, акцентувала увагу на необхідності розрізняти та не змішувати поняття інтеграції з міжпредметними зв’язками. Педагоги детально розглянули методику розробки, етапи підготовки та проведення інтегрованих уроків природничо-математичного циклу. Розібрали інтерактивний прийом «Фішбоун» з проблеми «Чому необхідна інтеграція змісту предметів природничо- математичного циклу?». На завершення Наталія Збурлюк, практичний психолог розкрила педагогам експрес-техніки зняття психоемоційного напруження.
Н.М. Бальон

 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДСТЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСТУПУ УЧНІВ

Четвертий день методично-психологічного  марафону, який проводився 07 липня 2022 року розпочала Ельвіра Куті, керівник шкільної професійної спільноти початкових класів, зробивши анотацію до актуальної теми. Вона наголосила, що сучасний педагог в умовах конкуренції повинен вміти швидко отримувати науково-методичну інформацію, володіти прийомами її обробки. Саме цій актуальній проблемі і присвячений сьогоднішній  виступ соціального педагога. Крістіна Кочервей презентувала тему: «Мотивація до навчальної діяльності як «двигун» розвитку особистості.» . Галина Горбатюк розкрила сутність поняття «формувальне оцінювання»,  ефективні стратегії формувального оцінювання у роботі з молодшими школярами. Поділилась досвідом оцінювання учнів 3-4 класів Нової української школи. Давня мудрість говорить: “Хто стоїть на місці, той відстає”. А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного учителя. Вже недостатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці. Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом, означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку.

«Дитина – це не просто учень, а духовне явище в нашому житті»

Третій день методично-психологічного  марафону, який проводився 06 липня 2022 року був присвячений вихованню наших учнів. Аліна Ковдриш, керівник асоціацій класних керівників презентувала тему: “Виховання на цінностях – як один з ключових компонентів формування НУШ: від теорії до практики», адже Нова українська школа формує ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. Нам пропонують вживати поняття “освіта”, “освітній процес” в їх сучасному розумінні, що охоплює навчання, виховання і розвиток. Виховний процес – невід’ємна складова всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінностях. Нова українська школа  виховує не лише відповідальність за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства. Ділова гра, яка була проведена за наслідками спілкування, орієнтувала педагогів на виховання загальнолюдських цінностей:  поваги до іншої людини,  любові до власної країни. І це повинно пронизувати не тільки окремі виховні заходи, а й увесь зміст освіти і увесь процес навчання. Нова українська школа – це можливість побудувати освітній процес по-новому, додати щось цікаве та змістовне, змінити погляди на навчання та виховання дітей. Під час години психолога Наталія Збурлюк розповіла про  підтримку учнів педагогами в умовах військового конфлікту.

“Навчати не для школи, навчати для життя”

Сьогодні, 5 липня 2022 року в рамках проведення методично-психологічного марафону для педагогічних працівників Новоселицького ліцею №1 ,  відповідно плану,  проведено   ознайомлення педагогічного колективу щодо створення   календарно-тематичного планування (КТП) для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (ООП) за умов інклюзивного навчання. З презентацією виступила заступник директора з НВР, керівник Команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП  Пивнюк Галина Василівна. Правильно, конкретно, послідовно складене КТП полегшує роботу і вчителю, і асистенту, і самому учневі. Соціальний педагог Крістіна Кочервей провела лекторій на тему: “Теоретико-методологічні засади процесу соціалізації школярів в сучасному освітньому просторі”.